Polityka kuchenna

info

Identyfikacja wizualna wydarzenia Nowego Teatru, które poprzez cykl wydarzeń artystycznych poddawało krytycznej analizie związki polityki i produkcji żywności. Projekt plakatu i ulotek reklamowych poddaje przetworzeniu rozmaite motywy piktorialne związane z jedzeniem, tworząc na ich bazie serię fikcyjnych flag państwowych.

Klient:
Nowy Teatr w Warszawie

Nagroda KTR 2015