Instytut Teatralny

Książki, albumy i publikacje, których wspólnym mianownikiem jest polski teatr

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (IT) zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Mieści też największe w Polsce archiwum tematyczne gromadzące dokumentację współczesnego teatru. Przez lata zrealizowaliśmy wraz z działem wydawniczym Instytutu kilkadziesiąt publikacji, w tym wydawnictwa okolicznościowe, książki naukowe i albumy.

Więcej:
instytut-teatralny.pl

Podobne projekty